Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 2018-2019

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

     Szkolny Klub Wolontariusza działa w szkole od 13 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby zetknąć młodzież z różnymi problemami dotyczącymi naszego społeczeństwa, w celu pokonywania barier mentalnych.

Działalność klubu jest związana z celami Programu wychowawczego ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, i cnoty zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę działania na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.

Pomoc ubogim, słabszym, bezbronnym, wyzwala w młodym człowieku wrażliwość, bezinteresowność i otwartość na problemy innych. Zmierzenie się z systematyczna pracą w wolnym czasie, za którą nie dostaje się wynagrodzenia, rodzi nie tylko postawę odpowiedzialności, ale uczy również świata wartości duchowych, kształtuje w młodym człowieku przekonanie, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Do głównych celów działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza należą:
– kształtowanie postaw prospołecznych – empatii, zrozumienia, otwartości;
– pokonywanie barier mentalnych przez doświadczanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, chorą, samotną, ubogą, bezdomną, doświadczoną przez los;
– uczenie bezinteresownej pomocy, systematyczności, obowiązkowości;
– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
– integracja rozumiana jako nawiązanie przyjaznych interakcji w środowisku  społecznym.

     W ramach pracy wolontariatu współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Trzcińsku – Zdroju:
– wizyty mikołajkowe powiązane z przekazywaniem świątecznych darów –słodyczy, środków higieny osobistej i czystości, które zbierane są dzięki wsparciu Samorządu Uczniowskiego;
– integracyjne zabawy karnawałowe;
– obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – wolontariusze przygotowują zabawy, konkursy z drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju:
– organizowanie uroczystych urodzin zaprzyjaźnionych pensjonariuszy z muzyką i własnoręcznie przygotowanym słodkim poczęstunkiem;
– wizyty bożonarodzeniowe, podczas których przekazywane są stroiki i własnoręcznie przygotowane karty świąteczne;
– wizyty walentynkowe oraz związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka;
– świąteczne wizyty wielkanocne z podarunkami i własnoręcznie przygotowanymi palmami, pisankami i kartkami świątecznymi;
– wizyty indywidualne pełnoletnich uczniów, które wynikają z nawiązania bliższych kontaktów części podopiecznych DPS z wolontariuszami.

3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Wspólnota Sant’Egidio:
– współorganizowanie Obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się corocznie w Szczecinie, w drugi dzień świąt, 26. grudnia (wolontariuszki wraz z opiekunką SKW, Katarzyną Mickiewicz – Bindas pomagają w obsłudze tej uroczystości; wolontariusze oraz nauczyciele przygotowują paczki zawierające ciepłą odzież, artykuły spożywcze i przydatne bezdomnym rzeczy – są one przekazywane potrzebującym na zakończenie uroczystego obiadu).
– coroczne uczestniczenie w organizowanym przez Caritas Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, podczas którego wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas oraz szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa wymieniają się  doświadczeniami, nabywają wiedzę na temat pracy wolontaryjnej, podnoszą kwalifikacje i zyskują motywację do dalszego działania.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie:
– pomoc w zorganizowaniu corocznego święta – Dnia Gogności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5. maja): wspólny marsz ulicami miasta, obsługa uczestników uroczystości, uczestniczenie w zabawie integracyjnej, porządkowanie miejsca zabawy;
– pomoc w organizowaniu imprez i akcji charytatywnych, zgodnie z planem pracy ŚDS.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie:
– aktywne uczestnictwo w akcji “Podziel sie posiłkiem”,
– pomoc w organizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy – obsługa gości, porządkowanie miejsca spotkania.

7. Towarzystwo Nasz Dom:
– uczestnictwo w akcji “Góra grosza” – zbieranie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.
8. Organizowanie akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia – mieszkańca powiatu gryfińskiego; wyniku przeprowadzonej w szkole akcji przekazano na konto chłopca 1200 zł.

9. Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza z Klubem Honorowych Dawców Krwi:
– wspólnie odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzcińsku – Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA:

mgr Katarzyna Mickiewicz-Bindas

 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2018/2019

 5.04.2019 r. wizyta wolontariuszy SKW w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

 8.03.2019 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 5.12.2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 9.11.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

 25.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

 5.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

linki

galeria