Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Inne

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH

 

 1.  Akademia Młodego Prawnika II edycja  [więcej]

 2.  “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2022” [więcej]

 3. Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” [więcej]

 4. “Akademia Młodego Prawnika  [więcej]

 5. “Szkoła zdrowego żywienia  [więcej]

 6. Kampania “Kwalifikacje 2025+” [więcej]

 7. Projekt „Pokonać COVID w szkole”  [więcej]

 8. Projekt nr POWR.03.01.00 – 00 – T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.   [więcej]

 9. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – “Aktywna tablica”.   [więcej]

 10.  Program Edukacyjny PIP “Kultura bezpieczeństwa” jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów [więcej]

 11. Projekt „Licealista w świecie nauki” – 2016-2018, realizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [więcej]

 12. Projekt “Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” – 2017 [więcej]
 13. Projekt „Każdy różny – wszyscy równi” – 2016, Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. [więcej]

 14. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2016 [więcej]

 15. Projekt „Politeja Szkoły Średniej”  2015-2016, realizowany przez Erasmus+   [więcej]

 16. Projekty „Zielona Energia oraz  „Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie”, realizowane przez  Zachodniopomorski WOPR, przy współpracy z WFOŚ i GW w Szczecinie  w  ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. [więcej]

 17. Projekt „Newton też był uczniem” – 2010-2013 – EFS POKL – realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [więcej]

 18. Projekt „Szkoła sukcesu” – 2011-2014 – EFS POKL – realizowany przez English Unlimited w Sopocie. [więcej]

 19. Projekt „Wirtualna fizyka – Wiedza Prawdziwa” – 2011-2012 – EFS POKL realizowany Politechnikę Koszalińską. [więcej]

 20. Projekt „Nowe horyzonty Edukacji Filmowej” – 2011-2012 – realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. [więcej]

 21. Projekt „Akademia Szlifowania Diamentów” – 2011-2012 – realizowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. [więcej]

 22. Projekt  „Szkoła Nowych Technologii” – 2011-2012 – jest  częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning. [więcej]

linki

galeria