Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wirtualna fizyka – opis

Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa

     Projekt „ Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Koordynatorem projektu jest Politechnika Koszalińska.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 projekty innowacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów fizyką, do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych, poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów interaktywnych wspomaganych grami flaszowymi.

Interaktywne filmy, umożliwią obrazowe przedstawianie trudnych pojęć fizycznych i ukazują zastosowanie zjawisk fizycznych w technice, dzięki czemu uczniowie dostrzegą  możliwości połączenia wiedzy z techniką i przemysłem.
Zaletą wykorzystywania technik filmowych jest przedstawienie w zwolnionym tempie zjawisk trwających ułamki sekund, co nie jest możliwe do uchwycenia dla ludzkiego oka lub ich zaobserwowanie wymaga kilku godzin.
Projekt „ Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie realizowany jest od 1 września 2011 roku w ramach zajęć z fizyki i astronomii. Została nim objęta klasa druga liceum ogólnokształcącego o profilu ogólnym – klasa 2d.

Na zajęciach realizowany jest program nauczania fizyki i astronomii w zakresie podstawowym wzbogacony interaktywnymi filmami dydaktycznymi i grami w technologii Flash. Filmy interaktywne wplatane są w tok lekcji. Pokazane na początku lekcji ułatwiają powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w gimnazjum i opanowanie nowego materiału. Pytania zadane w filmach mogą stanowić początek dyskusji. Wzmacnia to zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy, kształtowanie logicznego myślenia
i wyciągania poprawnych wniosków z obserwowanych sytuacji oraz posiadanych wiadomości. Przedstawienie doświadczenia fizycznego z jednoczesną ilustracją graficzną zjawiska znacznie ułatwia opanowanie nowego materiału, powstanie prawidłowych skojarzeń, zgromadzenie nowego zasobu słów i pojęć fizycznych, niezbędnych przy opisie doświadczeń. Filmy interaktywne jako podsumowanie lekcji sprzyjają usystematyzowaniu
i utrwalaniu zdobytych wcześniej wiadomości. Wykorzystanie materiału audiowizualnego, będącego zapisem rzeczywistości prowadzi do rozwijania spostrzegawczości, pamięci, rozwijania wyobraźni, a w konsekwencji do kształtowania naukowego poglądu na świat.

Interaktywne gry zachęcą ucznia do nauki fizyki poprzez wciągnięcie w plot wydarzeń związany ze światem fizyki.
Pobudzają do samodzielnego poszukiwania wiedzy, analizowania różnych źródeł informacji, pobudzają do pozytywnej rywalizacji. Uczniowie utrwalają wcześniej poznane pojęcia, prawa i  zasady, posługują się fachowym słownictwem. Kształcą umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, weryfikowania danych.  Nauka przez zabawę spowoduje iż uczeń niezależnie czy dokonał poprawnego czy też błędnego wyboru pozna skutki swoich decyzji.

 

mgr Agnieszka Bylewska

linki

galeria