Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

WOLONTARIAT 2008/2009

WOLONTARIAT

   Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie działa szkolny Klub Wolontariacki, pod opieką pani Katarzyny Mickiewicz-Bindas. Do jednych z głównych zadań wolontariatu należy współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie.
Owocem współpracy wolontariuszy z Domem Samopomocy jest wspólnie redagowana integracyjna gazetka „eŚDeeSka”, liczne wspólne projekty,  imprezy sportowe i artystyczne oraz coroczny „Marsz tolerancji” ulicami Chojny. Jednym z ostatnich wspólnych spotkań była impreza „Igraszki ze sportem”, zorganizowana 26 września br. w ośrodku Środowiskowego Domu Samopomocy. Dziewięcioosobowa grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie po pierwszej godzinie lekcyjnej udała się, pod opieką pani Gabrieli Lasowskiej, aby wspólnie z osobami niepełnosprawnymi uczestniczyć w grach i zabawach sportowych.
Z kolei w ubiegłym tygodniu uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w sprzedaż na terenie szkoły dzieł artystycznych wykonanych przez uczestników ŚDS-u. Całkowity dochód przeznaczony będzie na zakup niezbędnych dla ośrodka przedmiotów służących organizowanej tam terapii zajęciowej.

Współpraca między ZSP Nr 1 w Chojnie, a Środowiskowym Domem Samopomocy i Stowarzyszeniem „Jesteśmy” przebiega owocnie i zapowiadane są kolejne wspólne projekty. Głównym celem tego typu działań jest  poszerzanie tolerancji wśród młodzieży oraz pogłębienia integracji i przyjaznych relacji osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przykład współpracy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi dowodzi, że nawet w małych miejscowościach, gdzie poziom tolerancji i świadomości społecznej jest często na bardzo niskim poziomie, osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować normalnie, angażując się w życie towarzyskie i społeczne swojej miejscowości.

***

DZIAŁALNOŚĆ w roku szk. 2008/2009

Wyróżnienia, podziękowania05.05.2009 r. obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną [więcej]

26.03.2009 r. WOLONTARIAT NAGRODZONY 

12.03 – 20.03.2009 r. odbywała się sprzedaż stroików świątecznych, wykonanych przez dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju. Cały zebrany dochód będzie przeznaczony na najpilniejsze potrzeby tych dzieci.

16.02-06.03.2009 r. trwała zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Sandry Klabisz [więcej]

08.12.2008 r. akcja „Góra Grosza” została zakończona. Zebrano 441 zł i 16 gr. W tym 14531 monet. Pieniądze zostaną przeznaczone na Domy Dziecka. [więcej]

27.11.2008 r. grupa młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariusza Ł.O.S.I.E. zamieniło się na jeden dzień w czarownice i udało się na zabawę andrzejkową organizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie. [więcej]

19.11.2008 r. Szkolny Klub Wolontariusza „Ł.O.S.I.E.” podjął się przeprowadzenia w naszej szkole akcji „Góra Grosza”. [więcej]

17.11.2008 r. odbyło się szkolenie członków Szkolnego Klubu Wolontariusza „Ł.O.S.I.E” działającego w naszej szkole. [więcej]

linki

galeria