Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wolontariat 2013/2014

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie od 2004 roku działa Szkolny Klub Wolontariusza. W związku z ogłoszeniem przez Parlament Europejski roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, narodził się pomysł zintensyfikowania działań SKW skierowanych do najstarszego pokolenia.
Do jednych z głównych zadań wolontariatu należy współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chojnie. Owocem współpracy wolontariuszy z Domem Samopomocy jest wspólnie redagowana integracyjna gazetka „eŚDeeSka”, liczne wspólne projekty, imprezy sportowe i artystyczne oraz coroczny „Marsz tolerancji” ulicami Chojny.
Pod patronatem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie uczestniczymy w projekcie „Asystent Seniora”, polegającym na regularnym odwiedzaniu przez pary wolontariuszy osób samotnych, wyznaczonych przez kierownika OPS. Regularnie odwiedzamy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

https://www.zsp1chojna.pl/grafika/wolontariat_2011_2012.jpg
fot. Ewangarda – www.ewangarda.pl

Współpracujemy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej oraz Wspólnotą Sant’Egidio – pomagamy zorganizować Obiad Bożonarodzeniowy dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się w Szczecinie w drugi dzień świąt, uczestniczymy w projekcie “Młodzi Europejczycy dla Świata bez Przemocy”.
Współpraca między Szkolnym Klubem Wolontariusza a instytucjami niosącymi pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym przebiega owocnie. Głównym celem naszych działań jest poszerzanie tolerancji wśród młodzieży oraz pogłębienie integracji i przyjaznych relacji osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych z lokalną społecznością. Przykład współpracy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi dowodzi, że nawet w małych miejscowościach, gdzie poziom tolerancji i świadomości społecznej jest często na bardzo niskim poziomie, osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować normalnie, angażując się w życie towarzyskie i społeczne swojej miejscowości.

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

1. Karolina Gładkowska
2. Agnieszka Potapińska
3. Katarzyna Trubicka
4. Katarzyna Gajowska
5. Joanna Bożek
6. Marta Kucharska
7. Radosław Gołaś
8. Patrycja Przywłoka
9. Weronika Paranycz
10. Magdalena Bronicka
11. Lucyna Przybylska
12. Rafał Żelichowski
13. Joanna Bagińska
14. Klaudia Szurgocińska
15. Małgorzata Klisowska
16. Justyna Mak
17. Marta Mikos
18.Paulina Serafin
19. Karolina Żarkowska
20. Konrad Wierzbicki
21. Kinga Brodowicz
22. Patrycja Kozłowska
23. Magdalena Bronicka
24. Justyna Kujawa
25. Kinga Kuchciak
26. Adrianna Litra
27. Joanna Stamblewska
28. Marta Zińko
29. Anna Hybiak

***

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2013/2014

23 – 25.06.2014 r. odbyło się II Forum Szkolnych Kół Wolontariatu. [tutaj]

31.05.2014 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z ZSP Nr 1 w Chojnie współorganizowali Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju. [tutaj]

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 [tutaj]

 28.10.2013 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. [tutaj]

24 – 25.09.2013 r. w Szczecinie odbyło się Forum Szkolnych Kół Wolontariatu zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. [tutaj]

linki

galeria