Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wolontariat 2015/2016

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

      Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie od 2004 roku działa Szkolny Klub Wolontariusza.  Do głównych zadań wolontariatu należy współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chojnie. Owocem współpracy wolontariuszy z Domem Samopomocy są wspólne projekty, imprezy sportowe i artystyczne oraz obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnionych z nami pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, przeprowadzamy akcje na rzecz dzieci z Domu Dziecka. Współpracujemy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, czego efektem jest aktywne uczestnictwo w Forum Szkolnych Kół Wolontariatu oraz tradycyjne już współorganizowanie uroczystego Obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych, który odbywa się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie w drugi dzień świąt.
Współpraca między Szkolnym Klubem Wolontariusza a instytucjami niosącymi pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym przebiega owocnie. Zapowiadane są kolejne wspólne projekty. Głównym celem tego typu działań jest poszerzanie tolerancji wśród młodzieży oraz pogłębienie integracji i przyjaznych relacji osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych z lokalną społecznością. Przykład współpracy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi dowodzi, że nawet w małych miejscowościach, gdzie poziom tolerancji i świadomości społecznej jest często na bardzo niskim poziomie, seniorzy, osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować normalnie, angażując się w życie towarzyskie i społeczne swojej miejscowości.

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

1. Dominik Bindas
2. Aleksandra Stec
3. Kinga Frontczak
4. Anna Macioł
5. Joanna Tubacka
6. Anna Kłapouch
7. Agata Jasnos
8. Magdalena Madejczyk
9. Wiktoria Gil
10. Alicja Będzak
11. Magdalena Purczyńska
12. Nikola Chełstowska
13. Hanna Babiarz
14. Justyna Leszczyńska
15. Dawid Kukurowski
16. Agata Kowalska
17. Michalina Gumińska
18. Szymon Żelichowski

***

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2015/2016

linki

galeria