Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wolontariat 2016-2017

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

     Szkolny Klub Wolontariusza działa w szkole od 13 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby zetknąć młodzież z różnymi problemami dotyczącymi naszego społeczeństwa, w celu pokonywania barier mentalnych.

Działalność klubu jest związana z celami Programu wychowawczego ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, i cnoty zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę działania na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.

Pomoc ubogim, słabszym, bezbronnym, wyzwala w młodym człowieku wrażliwość, bezinteresowność i otwartość na problemy innych. Zmierzenie się z systematyczna pracą w wolnym czasie, za którą nie dostaje się wynagrodzenia, rodzi nie tylko postawę odpowiedzialności, ale uczy również świata wartości duchowych, kształtuje w młodym człowieku przekonanie, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Do głównych celów działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza należą:
– kształtowanie postaw prospołecznych – empatii, zrozumienia, otwartości;
– pokonywanie barier mentalnych przez doświadczanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, chorą, samotną, ubogą, bezdomną, doświadczoną przez los;
– uczenie bezinteresownej pomocy, systematyczności, obowiązkowości;
– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
– integracja rozumiana jako nawiązanie przyjaznych interakcji w środowisku  społecznym.

     W ramach pracy wolontariatu współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Trzcińsku – Zdroju:
– wizyty mikołajkowe powiązane z przekazywaniem świątecznych darów –słodyczy, środków higieny osobistej i czystości, które zbierane są dzięki wsparciu Samorządu Uczniowskiego;
– integracyjne zabawy karnawałowe;
– obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – wolontariusze przygotowują zabawy, konkursy z drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju:
– organizowanie uroczystych urodzin zaprzyjaźnionych pensjonariuszy z muzyką i własnoręcznie przygotowanym słodkim poczęstunkiem;
– wizyty bożonarodzeniowe, podczas których przekazywane są stroiki i własnoręcznie przygotowane karty świąteczne;
– wizyty walentynkowe oraz związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka;
– świąteczne wizyty wielkanocne z podarunkami i własnoręcznie przygotowanymi palmami, pisankami i kartkami świątecznymi;
– wizyty indywidualne pełnoletnich uczniów, które wynikają z nawiązania bliższych kontaktów części podopiecznych DPS z wolontariuszami.

3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Wspólnota Sant’Egidio:
– współorganizowanie Obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się corocznie w Szczecinie, w drugi dzień świąt, 26. grudnia (wolontariuszki wraz z opiekunką SKW, Katarzyną Mickiewicz – Bindas pomagają w obsłudze tej uroczystości; wolontariusze oraz nauczyciele przygotowują paczki zawierające ciepłą odzież, artykuły spożywcze i przydatne bezdomnym rzeczy – są one przekazywane potrzebującym na zakończenie uroczystego obiadu).
– coroczne uczestniczenie w organizowanym przez Caritas Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, podczas którego wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas oraz szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa wymieniają się  doświadczeniami, nabywają wiedzę na temat pracy wolontaryjnej, podnoszą kwalifikacje i zyskują motywację do dalszego działania.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie:
– pomoc w zorganizowaniu corocznego święta – Dnia Gogności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5. maja): wspólny marsz ulicami miasta, obsługa uczestników uroczystości, uczestniczenie w zabawie integracyjnej, porządkowanie miejsca zabawy;
– pomoc w organizowaniu imprez i akcji charytatywnych, zgodnie z planem pracy ŚDS.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie:
– aktywne uczestnictwo w akcji “Podziel sie posiłkiem”,
– pomoc w organizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy – obsługa gości, porządkowanie miejsca spotkania.

7. Towarzystwo Nasz Dom:
– uczestnictwo w akcji “Góra grosza” – zbieranie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.
8. Organizowanie akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia – mieszkańca powiatu gryfińskiego; wyniku przeprowadzonej w szkole akcji przekazano na konto chłopca 1200 zł.

9. Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza z Klubem Honorowych Dawców Krwi:
– wspólnie odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzcińsku – Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

Opiekun: mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

Wolontariat

OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA:

mgr Katarzyna Mickiewicz Bindas

CZŁONKOWIE:

1. Justyna Leszczyńska
2. Michalina Gumińska
3. Hanna Babiarz
4. Agata Kowalska
5. Dawid Kukurowski
6. Szymon Żelichowski
7. Wiktoria Bujak
8. Oliwia Gramburg
9. Katarzyna Barwiak
10. Aneta Jaz
11. Justyna Jaz
12. Anita Orszulak
13. Dominik Bindas
14. Klaudia Matuszczyk
15. Paulina Sawko
16. Sara Tracz
17. Dominika Hreczyńska
18. Tomasz Czarnota
19. Dawid Majcher
20. Laura Ociepka
21. Julia Tarnowska
22. Emilia Woźniak
23. Paulina Karpicka
24. Klaudia Pokuciańska
25. Kinga Świtalska
26. Konrad Matoszko
27. Weronika Kwiatkowska
28. Weronika Sobolewska
29. Katarzyna Kurkowska
30. Dominika Grącka
31. Karolina Kalandyk
32. Oliwia Rębacz
33. Małgorzata Śliwka
34. Julia Szachnowska
35. Aleksandra Sawko
36. Zuzanna Ziółkowska

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2017/2018

 13.06.2018 r. uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w schronisku dla kotów w Witniczce.

 25.05. – 27.05.2018 r. uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w VI Forum Kół Wolontariatu.

 23.03.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 24.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 9.02.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza złożyli walentynkową wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

  1.09. – 31.12.2017 r. inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie.

 26.12.2017 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w Obiedzie Bożonarodzeniowym dla osób bezdomnych i ubogich zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

 7.12.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem odwiedzili podopiecznych Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju.

 5.12.2017. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 10.11.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 27.10.2017 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 20 – 24.09.2017 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli w międzynarodowym kongresie „A World Without Violence”.

linki

galeria