Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wolontariat

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

     Szkolny Klub Wolontariusza działa w szkole od 13 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby zetknąć młodzież z różnymi problemami dotyczącymi naszego społeczeństwa, w celu pokonywania barier mentalnych.

Działalność klubu jest związana z celami Programu wychowawczego ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, i cnoty zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę działania na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.

Pomoc ubogim, słabszym, bezbronnym, wyzwala w młodym człowieku wrażliwość, bezinteresowność i otwartość na problemy innych. Zmierzenie się z systematyczna pracą w wolnym czasie, za którą nie dostaje się wynagrodzenia, rodzi nie tylko postawę odpowiedzialności, ale uczy również świata wartości duchowych, kształtuje w młodym człowieku przekonanie, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Do głównych celów działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza należą:
– kształtowanie postaw prospołecznych – empatii, zrozumienia, otwartości;
– pokonywanie barier mentalnych przez doświadczanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, chorą, samotną, ubogą, bezdomną, doświadczoną przez los;
– uczenie bezinteresownej pomocy, systematyczności, obowiązkowości;
– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
– integracja rozumiana jako nawiązanie przyjaznych interakcji w środowisku  społecznym.

     W ramach pracy wolontariatu współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Trzcińsku – Zdroju:
– wizyty mikołajkowe powiązane z przekazywaniem świątecznych darów –słodyczy, środków higieny osobistej i czystości, które zbierane są dzięki wsparciu Samorządu Uczniowskiego;
– integracyjne zabawy karnawałowe;
– obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – wolontariusze przygotowują zabawy, konkursy z drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju:
– organizowanie uroczystych urodzin zaprzyjaźnionych pensjonariuszy z muzyką i własnoręcznie przygotowanym słodkim poczęstunkiem;
– wizyty bożonarodzeniowe, podczas których przekazywane są stroiki i własnoręcznie przygotowane karty świąteczne;
– wizyty walentynkowe oraz związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka;
– świąteczne wizyty wielkanocne z podarunkami i własnoręcznie przygotowanymi palmami, pisankami i kartkami świątecznymi;
– wizyty indywidualne pełnoletnich uczniów, które wynikają z nawiązania bliższych kontaktów części podopiecznych DPS z wolontariuszami.

3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Wspólnota Sant’Egidio:
– współorganizowanie Obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się corocznie w Szczecinie, w drugi dzień świąt, 26. grudnia (wolontariuszki wraz z opiekunką SKW, Katarzyną Mickiewicz – Bindas pomagają w obsłudze tej uroczystości; wolontariusze oraz nauczyciele przygotowują paczki zawierające ciepłą odzież, artykuły spożywcze i przydatne bezdomnym rzeczy – są one przekazywane potrzebującym na zakończenie uroczystego obiadu).
– coroczne uczestniczenie w organizowanym przez Caritas Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, podczas którego wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas oraz szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa wymieniają się  doświadczeniami, nabywają wiedzę na temat pracy wolontaryjnej, podnoszą kwalifikacje i zyskują motywację do dalszego działania.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie:
– pomoc w zorganizowaniu corocznego święta – Dnia Gogności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5. maja): wspólny marsz ulicami miasta, obsługa uczestników uroczystości, uczestniczenie w zabawie integracyjnej, porządkowanie miejsca zabawy;
– pomoc w organizowaniu imprez i akcji charytatywnych, zgodnie z planem pracy ŚDS.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie:
– aktywne uczestnictwo w akcji “Podziel sie posiłkiem”,
– pomoc w organizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy – obsługa gości, porządkowanie miejsca spotkania.

7. Towarzystwo Nasz Dom:
– uczestnictwo w akcji “Góra grosza” – zbieranie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.
8. Organizowanie akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia – mieszkańca powiatu gryfińskiego; wyniku przeprowadzonej w szkole akcji przekazano na konto chłopca 1200 zł.

9. Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza z Klubem Honorowych Dawców Krwi:
– wspólnie odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzcińsku – Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

Opiekun: mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas

 

OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA:

mgr Katarzyna Mickiewicz Bindas

 

CZŁONKOWIE:

 1. Anita Orszulak
 2. Dominik Bindas
 3. Klaudia Matuszczyk
 4. Wiktoria Borowiec
 5. Sara Tracz
 6. Kamila Pisanko
 7. Laura Ociepka
 8. Laura Cacek
 9. Emilia Woźniak
 10. Małgorzata Śliwka
 11. Julia Szachnowska
 12. Zuzanna Ziółkowska
 13. Wiktoria Kamień
 14. Emilia Czeda
 15. Kamila Błoch
 16. Katarzyna Gralak
 17. Jakub Bosy
 18. Bartłomiej Bała
 19. Julia Noskowiak
 20. Oliwia Sugier
 21. Julia Konsik
 22. Małgorzata Kałachurska
 23. Katarzyna Kałachurska
 24. Julia Kornecka
 25. Aleksandra Wiśniewska
 26. Ilona Kozak
 27. Wiktoria Jasińska
 28. Aleksandra Kołoszyc
 29. Aleksandra Madera
 30. Kamila Kozłowska

 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2018/2019

 5.04.2019 r. wizyta wolontariuszy SKW w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

 8.03.2019 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

 5.12.2018 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 9.11.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

 25.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce.

 5.10.2018 r. członkowie szkolnego Klubu Wolontariusza z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

***

 DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2017-2018

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2016/2017

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2015/2016

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2014/2015

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2013/2014

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2012/2013

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2011/2012

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2009/2010

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2008/2009

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2007/2008

linki

galeria