Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

WOLONTARIATU 2010/2011

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

   Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie od 2004 roku działa Szkolny Klub Wolontariusza. W związku z ogłoszeniem przez Parlament Europejski roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu, narodził się pomysł zintensyfikowania działań SKW.

   Do jednych z głównych zadań wolontariatu należy współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chojnie. Owocem współpracy wolontariuszy z Domem Samopomocy jest wspólnie redagowana integracyjna gazetka „eŚDeeSka”, liczne wspólne projekty, imprezy sportowe i artystyczne oraz coroczny „Marsz tolerancji” ulicami Chojny.

   Pod patronatem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie uczestniczymy w projekcie „Asystent Seniora”, polegającym na regularnym odwiedzaniu przez pary wolontariuszy samotnych osób, wyznaczonych przez kierownika OPS. Współorganizujemy również cykl spotkań „Kiniarnia dla Seniora” – projekcji filmów połączonych z poczęstunkiem, służących aktywizacji ludzi starszych. Nasze zadanie polega na obsłudze spotkania, pomocy seniorom w dotarciu na spotkanie i w powrocie do domu

   We wrześniu 2010 r. nawiązaliśmy współpracę ze szczecińskim Oddziałem Fundacji Mam Marzenie. Promujemy fundację w lokalnym środowisku, poszukujemy sponsorów i osób „adoptujących” marzenie nieuleczalnie chorych dzieci z rejonu działania SKW. Zgodnie z potrzebami fundacji bierzemy udział w spełnianiu marzeń oraz w akcjach przez nią organizowanych.

   Współpraca między Szkolnym Klubem Wolontariusza a instytucjami niosącymi pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym przebiega owocnie. Zapowiadane są kolejne wspólne projekty. Głównym celem tego typu działań jest poszerzanie tolerancji wśród młodzieży oraz pogłębienie integracji i przyjaznych relacji osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych z lokalną społecznością. Przykład współpracy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi dowodzi, że nawet w małych miejscowościach, gdzie poziom tolerancji i świadomości społecznej jest często na bardzo niskim poziomie, osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować normalnie, angażując się w życie towarzyskie i społeczne swojej miejscowości.

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

1. Monika Natkańska
2. Marta Krzemińska
3. Anna Kukla
4. Dorota Gieczańska
5. Aleksandra Domaradzka
6. Marta Rogala
7. Agnieszka Sławińska
8. Klaudia Czuchrowska
9. Marta Mazur
10. Agata Myślisz
11. Klaudia Jaskulska
12. Eliza Ługowa
13. Kornelia Bryl
14. Weronika Figurek
15. Renata Lejmanowicz
16. Julita Czapla
17. Patrycja Tyczyńska
18. Barbara Mroczek
19. Katarzyna Mroczek
20. Anna Skarżyńska
21. Kinga Konowalska
22. Patrycja Kozłowska
23. Magdalena Bronicka
24. Justyna Kujawa
25. Angelika Błażejczyk
26. Kinga Kuchciak
27. Adam Abramowicz
28. Weronika Łukasiewicz
29. Adrianna Litra
30. Joanna Bachów
31. Natalia Jędrzejak
32. Kamila Czajkowska
33. Zuzanna Latusek
34. Ewa Michalczyszyn
35. Klaudia Sowa
36. Joanna Stamblewska
37. Agata Denys
38. Karolina Żarkowska
39. Paulina Serafin
40. Ewelina Kita
41. Karolina Krzyżanowska
42. Iwona Czuchrowska

***

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2010/2011

 Program Szkolnego Klubu Wolontariatu

 Podsumowanie działań Szkolnego Klubu Wolontariusza w roku szkolnym 2010/2011.

 05.04.2011 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, współorganizowane przez Szkolny Klub Wolontariusza.

 14.02.2011 r. walentynkowa wizyta wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka w Trzcińsku – Zdroju

 19.01.2011 r. obchodzono Dzień Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

 22.12.2010 r. – Wigilia dla osób samotnych

 10.12.2010 r. – zakończyła się przeprowadzana w szkole akcja “Góra grosza”

 2.12.2010 r. – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 1.12.2010 r. – świąteczny numer “eŚDeeSki”

 25.11.2010 r. – wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w zabawie andrzejkowej zorganizowanej m.in. dla podopiecznych ŚDS-u.

 16.11.2010 r. – wolontariusze naszej szkoły biorą udział w projekcie “Asystent Seniora”

 27.10.2010 r. – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pomagali przy organizacji pokazu przedstawienia pt. “Historia Tarzana” wystawianego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie

 19.10.2010 r. w “kiniarni” w Centrum Kultury w Chojnie odbyło się spotkanie wolontariuszy z seniorami

 10.10.2010 r. – jubileuszowy numer integracyjnej gazetki

 24-25.09.2010 r. – wolontariusze ZSP Nr 1 w Chojnie w akcji „Podziel się posiłkiem”

 18.09.2010 r. – Szkolny Klub Wolontariusza nawiązał współpracę z Fundacją „Mam Marzenie” – Oddział w Szczecinie

linki

galeria