Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

WOPR 2016-2017

Grupa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

     W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła podpisała umowę patronacką z Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem Ratunkowym  w  Szczecinie,  nauczycielem koordynującym  współpracę został mgr Marek Łągiewczyk . Uczniowie bardzo szybko zaczęli się angażować w działania na rzecz społeczeństwa lokalnego współpracy instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami. Efektem podjętych działań było to że w roku 2013 w naszej szkole powstała MŁODZIEŻOWA GRUPA WOPR która miała na celu szkolić, wykonywać pokazy, brać udział w imprezach konkursach, promować szkołę, a przede wszystkim uczyć prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia. Przez 3 lata działalności M-G-WOPR nasi uczniowie przeszkolili około 2 tysięcy ludzi z zakresu pierwszej pomocy, stając się rozpoznawalni nie tylko w naszym mieście ale również na terenie województwa. Nasza szkoła przez podjęte działania doczekała się już 24 ratowników o różnych stopniach. Niektórzy uczniowie podjęli już samodzielną pracę na kąpieliskach  basenach, a także zostali instruktorami. Satysfakcja i wiedza jaką posiadają nasi uczniowie jest tak duża że grono chętnych uczniów  do wstąpienia w szeregi naszej grupy z roku na rok wzrasta.

Podstawowymi celami i działaniami  MŁODZIEŻOWEJ GRUPY WOPR są;

 1. „Błękitne Patrole i 112” ( pokazy, szkolenia)
 2. Udział w projekcie „ Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”
 3. Warsztaty w ramach projektu „Zielona Energia” (laureaci w finale wojewódzkim)
 4.  Olimpiada przedszkolaka ( pomoc przed medyczna)
 5. „I Bieg Ulicami Chojny” ( pomoc przed medyczna)
 6. „Dzień Rowerów” ( pomoc przed medyczna)
 7. „Po zdrowie pod Platan”( pokaz, szkolenie dla społeczności lokalnej)
 8. Akcja „Mały Może Wiele”( akcja, pokaz  w szkole podstawowej i przedszkolu)
 9. Mistrzostwa Powiatu z Pierwszej Pomocy ( 2 i 3 miejsce)
 10.  Warsztaty w ramach „ Dni profilaktyki” ( dla uczniów  ZSP w Chojnie)
 11. Akcja „ Ratujemy i uczymy ratować” ( pokaz, szkolenie w szkole podstawowej)
 12. Szkolenia ratowników
 13.  „Dni Chojny”  ( pokaz, szkolenie)
 14. Piknik rodzinny stowarzyszenia paralotniarzy ( pokaz, szkolenie)
 15. Współpraca Honorowymi Dawcami Krwi w naszej szkole ( pomoc przed medyczna)
 16. Promocja szkoły ( pokaz )

Większość działań powtarza się cyklicznie co roku.

Opiekun: mgr Marek Łągiewczyk

OPIEKUN GRUPY WOPR:  mgr Marek Łągiewczyk

CZŁONKOWIE:

 1. Mateusz Barczyk
 2. Julia Sawicka
 3. Jakub Hefka
 4. Jakub Mróz
 5. Michalina Gumińska
 6. Wiktoria Szpek
 7. Wiktoria Liput
 8. Klaudia  Wańczurowska
 9. Julia Łągiewczyk
 10. Jakub Lechowski
 11. Tomasz Borczyński
 12. Michalina Czubak
 13. Marcin Dudek
 14. Elwira Jóźwiak

Działalność w roku szk. 2016/2017    

 25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 • Prezentacja WOPR – Festiwal Kół Zainteresowań  

 24.04.2017 r. odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.

linki

galeria