Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekty realizowane w partnerstwie

Współpraca z zagranicą

 

 1. Projekt pt. „Towards zero waste” („Kierunek bez odpadów”)  [więcej]
 2. Projekt „Top skills that young entrepreneurs needs” w Konyi w Turcji. [więcej] 
 3. Projekt „Equipping Youngsters to Tackle Extremism”.  [więcej] 
 4. Projekt „Signposts of conscious professional choices” („Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”). [więcej] 
 5. Projekt “Memory work, democratic engagement and civic participation for the future of Europe” [więcej] 
 6. Projekt „Internet – szanse i zagrożenia” [więcej] 
 7. Projekt „Voluntary work as stress remedy – Wolontariat jako sposób radzenia sobie ze stresem[więcej].
 8. Projekt “Understanding Cultural Mattersthrough the Music Sector”[więcej] 
 9. Projekt “Struggle Against Violent Extremism” [więcej]
 10. Projekt „EULOCAL: EVEN US – THE LITTLE ONES COUNT A LOT” [więcej]  
 11. Projekt „Hobby Education” [więcej]  
 12. Projekt „Women in Society” [więcej]  
 13. Projekt „Look around” [więcej]  
 14. Projekt „Be different be tolerant [więcej]  
 15. Projekt „For a Better Democracy; Youth’s Role In Politics” [więcej]  
 16. Projekt “Youth – Participation – Citizenship [więcej]  
 17. Projekt “Your job, your future” [więcej]  
 18. Projekt “How well you(th) know the EU?” – Turcja [więcej]  
 19. Projekt “Go Online! – Training and Networking in the youth field” [więcej]  
 20. Projekt FAR IN AGE – CLOSE IN HEART” [więcej]  
 21. Projekt “Together Across Generations” [więcej]  
 22. Projekt “Keep on chasing” [więcej]  
 23. Projekt “VolunTEAMing” [więcej]  
 24. Projekt „Volare*U” [więcej]  
 25. Projekt „Global Warming” w Judenburgu – Austria [więcej]  
 26. Wyjazd do Sherborne w Anglii w ramach projektu fotograficznego [więcej]  
 27. 35 Konferencja  Stowarzyszenia Douzelage [więcej]  
 28.  Projekt „Major minorities”Koszeg (Węgry) [więcej]  
 29. Projekt “Globalne ocieplenie, ochrona środowiska” w Bad Kotzing (Niemcy) – program Młodzież w działaniu [więcej]  
 30. Projekt “The way we are, the way we see each other” („Jacy jesteśmy, jak się postrzegamy”) [więcej]  
 31. „Młodzi obywatele Europy – nasza przyszłość”, spotkanie w Sherborne [więcej]  

 3 – 7.11.2018 r nauczyciele i pracownicy szkoły odbyli wizytę studyjną na Malcie. [więcej]

 14.11.2016 r. Nominacje do nagród w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspirator 2016 i EDUinspiracje 2016 [więcej]

 33 Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie [więcej]

Po raz trzeci z wizytą na Węgrzech [więcej]

Spotkanie w ramach programu „Młodzież w działaniu” [więcej]

Spotkanie partnerów Douzelage w Estonii [więcej]

Wizyta w zaprzyjaźnionym Sherborne [więcej]

“Global warming” [więcej]

Festiwal Programu „Uczenie się przez całe życie”: Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig, eTwinning [więcej]

linki

galeria