Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wychowanie zdrowotne na całe życie

Wychowanie zdrowotne na całe życie

Celem innowacji jest wykorzystanie w czasie zajęć edukacyjnych zagadnień z edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem platformy e-learingowej oraz zeszytu ćwiczeń –  produktów intelektualnych projektu „Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie” z programu Erasmus +.

Priorytetem jest promocja zdrowego stylu życia wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne.

 Opis platformy e-learningowej 

Platforma e-learningowa to specjalna aplikacja (strona internetowa) z materiałami prozdrowotnymi do której  dostęp mają  uczniowie i nauczyciele. Informacje są uporządkowane według przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, godzina wychowawcza, informatyka, język angielski, matematyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Na platformie znajdują się scenariusze zajęć, testy, ćwiczenia, ankiety, quizy. Wszystkie materiały dostępne są w czterech wersjach językowych polskiej, angielskiej, tureckiej i węgierskiej.

 Platforma e-learningowa healthedu.pl

Widok na platformę


Okno logowania

Krzyżówka nt. zasad zdrowego odżywiania

Test “Im więcej wiem, tym dłużej żyję”

Materiały do lekcji geografii

Materiały do lekcji geografii

 Opis zeszytu ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń zawiera 60 różnorodnych ćwiczeń rozwijających świadomość uczniów w dziedzinie wychowania zdrowotnego. Ćwiczenia można wykorzystać na różnych przedmiotach jako sprawdzanie lub rozwijanie konkretnych umiejętności.

Workbook [więcej]

Zeszyt ćwiczeń

Widok na dostępne ćwiczenia

Przykładowe ćwiczenie

Przykładowe ćwiczenie

Działania w roku szk. 2021/2022

Działania w roku szkolnym 2021/2022 [więcej]

Działania w roku szk. 2020/2021

22.03.2021 r. Dzień Nowych Technologii w Edukacji [więcej]

 

linki

galeria