Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Wykaz działań w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

Wykaz działań w ramach
„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

– 6.03.2019 r. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne kl. III c LO na zakończenie I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej. [więcej]

– 28.11.2018 r. kadeci klasy III c LO uczestniczyli w zajęciach wojskowego dnia szkoleniowego w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. [więcej]

– 26.09.2018 r. uczniowie kl. II c LO i III c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. [więcej]

– 10 – 14.09.2018 r. uczniowie kl. III c LO uczestniczyli w obozie szkoleniowym. [więcej]

12 – 13.06.2018 r. uczniowie kl. II c LO uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa.

– 25.04.2018 r. odbył się wojskowy dzień szkoleniowy dla klas mundurowych. [więcej]

– 21.03.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy. [więcej]

7.03.2018 r. uczniowie kl. II c LO z wizytą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. [więcej]

– 21.02.2018 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy. [więcej]

11.01.2018 r. ZSP w Chojnie wziął udział w projekcie MON i fundacji Wolne Dźwięki „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”, otrzymując 30 audiobooków do wykorzystania przez uczniów klas mundurowych i nauczycieli w ramach realizacji programu wychowawczego. [więcej]

– uczniowie klasy II c LO realizowali etap praktyczny szkolenia z przedmiotu Edukacja wojskowa w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie w terminach: 20.09.2017 r., 25.10.2017 r., 29.11.2017 r., 20.12.2017 r.

– 20.12.2017 r. uczniowie klas mundurowych przygotowali projekt muralu poświęconego Żołnierzom wyklętym, w konkursie którego organizatorem jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,

– 20.12.2017 r. uczniowie klasy I c oraz II c uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach. [więcej]

6.12.2017 r. Powiat Gryfiński jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. [więcej]

– listopad 2017 r. rozpoczęła się budowa strzelnicy pneumatycznej,

– 10.11.2017 r. na zaproszenie 5 Pułku Inżynieryjnego reprezentacja uczniów klas mundurowych ZSP w Chojnie uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Szczecinie,

– 26 – 27.10.2017 r. koordynator klas mundurowych – mgr Marek Bednarz – uczestniczył w kursie prowadzącego strzelanie, którego organizatorem – na zlecenie MON – był Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie,

– 27.09.2017 r. ZSP w Chojnie przystąpił do programu edukacyjnego Proobronni – Terytorialni, otrzymując zestaw materiałów dydaktycznych,

– 12.09.2017 r. ZSP w Chojnie odwiedził przedstawiciel WKU w Szczecinie, przekazując uczniom informacje dotyczące naboru do służby wojskowej,

– 01.09.2017 r. ZSP w Chojnie przystąpił do realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”,

– 29.05. – 02.06.2017 r. koordynator klas mundurowych wziął udział w szkoleniu instruktorsko – metodycznym dla nauczycieli klas mundurowych w Ustce,

– 01.06.2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał na Targach Proobronnych w Ostródzie Certyfikat uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanym przez MON w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019

– maj 2017 r. ZSP w Chojnie otrzymał informację o naborze do Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

linki

galeria