Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

„Your job, your future”

„Your job, your future”

   Stowarzyszenie Douzelage we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Stowarzyszeniem Miast Bliźniaczych z Koszeg (Węgry) oraz Miastem Siret (Rumunia) zrealizowało projekt “Your job, your future” w ramach nowego programu UE – Erasmus+. Spotkanie odbyło się w dniach 14.08-21.08.2014. Miało ono na celu przygotowanie młodych ludzi do podejmowania aktywnych działań związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. Uczestnikami projektu było 36 młodych ludzi, po 12 z każdej grupy partnerskiej oraz 6 opiekunów. Uczestnicy projektu zbadali procedury formalne oraz metody wsparcia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez młode osoby, poznali wskaźniki bezrobocia wśród młodych ludzi, przeprowadzili wywiady z młodymi biznesmenami, którzy odnieśli sukces. Poznali również sytuacje w obszarze zagadnień projektu w krajach partnerskich, zdobyli umiejętności związane z poszukiwaniem pracy i udziałem w rozmowie o pracę. Dowiedzieli się o zaletach mobilności zawodowych i możliwościach jakie oferują programy europejskie.

Podczas realizacji zadań spotkania stosowane były metody charakterystyczne dla edukacji poza formalnej, takie jak zajęcia warsztatowe prowadzone przez samych uczestników, wywiady dyskusyjne, odgrywanie ról, prezentacje i rozmowy. Młodzież w ramach projektu odwiedziła targowisko w Osinowie Dolnym, gdzie jej zadaniem było zebranie informacji o możliwościach zatrudnienia. W celach rekreacyjnych uczestnicy zwiedzili Szczecin, Cedynię, Siekierki oraz udali się nad jezioro Morzycko. Udział w projekcie umożliwił poszerzyć wiedzę uczestników na temat miast partnerskich, metod szukania pracy, bezrobocia, pozwolił nawiązać nowe kontakty oraz poprawić znajomość języka angielskiego.

linki

galeria