Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Życzenia dla absolwentów od Dyrektora Szkoły 2021

Drodzy Absolwenci

Nie dane nam wszystkim było, w tym szczególnym roku widzieć się w realu przez wiele miesięcy, ani pożegnać tradycyjnie w murach Szkoły, którą właśnie kończycie.

Kończy się ważny etap Waszego życia. Filozof rzymski, Seneka, zauważył, że życie dzieli się na trzy okresy: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie. Nie uprzedził tylko, że czas będzie płynął z taką prędkością, goniąc w nieskończoność, że coraz trudniej zauważyć to pomiędzy. Tak, to już to, co miało kiedyś tam, w odległej przyszłości nastąpić – koniec! Niestety, właśnie mija najpiękniejszy Wasz czas. Czas pierwszych miłości, niewielkiej odpowiedzialności, braku istotnych problemów i zmartwień związanych z dorosłością. Był to czas dojrzewania, spotkań z przyjaciółmi, imprez, beztroski, ale też często wytężonej pracy, związanej ze zdobywaniem wiedzy. Życie układa nam taki scenariusz, że przez wszystko trzeba przejść i wszystkiego zaznać, aby zdobyć życiowe doświadczenie. Przed Wami wiele niewiadomych, nowych wyzwań, decyzji, studia, praca,… Cieszcie się więc z tego, co posiadacie, radujcie się z chwil, które przeżyliście i przeżywacie, tych dobrych i tych złych, bo one wszystkie są ważne. Wspominajcie czas szkoły ciepło, choćby dlatego, że jest to czas Waszej młodości. A jak było? Każdy z Was oceni to za lat kilka, kilkanaście, już z perspektywy czasu, często z uśmiechem i nostalgią wspominając nawet to, co teraz wydaje się złe.

Zaczerpnijcie co nieco z myśli, gdzieś, kiedyś zapisanych, które na nową drogę Wam cytuję: „Nie bój się niczego, jesteś otoczony czułą obecnością. Miłość cię strzeże. Bądź blisko swego serca i tego, co jest najgłębszym jego pragnieniem. Nie udawaj uczuć, nie udawaj też, że ich nie masz, słuchaj co mówi twoje ciało, ono cię nie oszuka. Korzystaj ze swojej mądrości i podejmuj decyzje zgodne ze swym sercem, nawet jeśli dla innych twoje ścieżki są niepojęte. Świeć swoim światłem. Zostawiaj za sobą to, co zbędne i stare, odnawiaj i naprawiaj to, co ci potrzebne, z czego możesz czerpać. Dawaj hojnie, przyjmuj z miłością. Odmawiaj z przekonaniem. Przebaczaj. Bądź wdzięczny. Ufaj swemu wewnętrznemu głosowi, nie słuchaj krytyka, który chce ci odebrać entuzjazm. Od dziś zaczynasz swoje życie i od dziś możesz korzystać ze swojej mądrości. Jesteś tak młody, jak twoja wiara, tak stary, jak twoje zwątpienie, tak młody, jak twe zaufanie do samego siebie, tak stary, jak twój lęk, tak młody, jak twoja nadzieja, tak stary, jak twa rozpacz. Żyj tu i teraz, z odwagą i skupieniem. Weź głęboki oddech. Żyj!”

Dziękuję Waszym Wychowawcom, za doprowadzenie Was wszystkich, do tego, szczęśliwego końca – Izabeli Barylskiej, Edycie Daszkiewicz, Kamili Górze i Edycie Krupie-Nadolny.

Dziękuję wszystkim, którzy godnie reprezentowali szkołę, osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach, realizowali wiele cennych przedsięwzięć, podnosili prestiż naszej szkoły.

Gratuluję i dziękuję tym absolwentom, którzy osiągnęli najwyższe, zasługujące na uznanie wyniki. Uczniowie którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75, ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymując świadectwo z „czerwonym paskiem”. Absolwenci ze średnią co najmniej 4,5, zostaną wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.

Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, to:
Gracjan Jasnos, kl. 4TI, śr. 5,35

Alicja Nizio, kl. 3bd LO, śr. 5,11

Oskar Klęczar, kl. 3bd LO, śr. 5,00

Dawid Piotrowski, kl. 4TB, śr. 4,96

Oliwia Sugier, kl. 3bd LO, śr. 4,94

Bartosz Bała, kl. 3bd LO, śr. 4,83

Zuzanna Lorenc, kl. 3ac LO, śr. 4,78

Kacper Dybizbański, kl. 3bd LO, śr. 4,65

Martyna Dziedzicz, kl. 4HŻ, 4,62

Michał Bosy, kl. 3bd LO, śr. 4,56

Micheasz Nojszewski, kl. 4TI, śr. 4,43

Justyna Krzyżanowska, kl. 4TI, śr. 4,39

Dajana Famulak, kl. 4HŻ, 4,31

Uczniowie, którzy w II półroczu tego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.00, otrzymają stypendium Rady Powiatu, które będzie wręczone na uroczystej sesji. A są to:

Gracjan Jasnos, kl. 4TI, śr. 5,42

Dawid Piotrowski, kl. 4TB, śr. 5,33

Oskar Klęczar, kl. 3bd LO, śr. 5,11

Zuzanna Lorenc, kl. 3ac LO, śr. 5,11

Alicja Nizio, kl. 3bd LO, śr. 5,11

Oliwia Sugier, kl. 3bd LO, śr. 5,11

Ogromne gratulacje i podziękowania kieruję do Oliwii Sugier  i Gracjana Jasnosa, którzy nie opuścili w tym roku szkolnym ani jednej godziny lekcyjnej, osiągając 100% frekwencję.

Drodzy absolwenci,

życzę Wam wiary w siebie, wytrwałości, pięknych wyników na maturze i  egzaminie zawodowym. Życzę mądrości życiowej, udanego i szczęśliwego życia. Kochajcie siebie, abyście umieli kochać innych. Żyjcie choć trochę dla innych, jeżeli chcecie w pełni żyć dla siebie.

Za wszystko co dobre, dziękuję Wam i Waszym Rodzicom.

 

linki

galeria